بانک شماره موبایل مهندسین عمران کشور و لیست شماره تلفن اعضای نظام مهندسی عمران کشور ، مانند هر بانک اطلاعاتی دیگری نیازمند یکسری استانداردها و شاخصه هاست و ما در این بانک اطلاعاتی توانسته ایم، تمامی استانداردهای لازم را به کار ببندیم و از زمان جمع آوری اطلاعات، تا تدوین و ارائه فایل نهایی، همواره استاندارد بودن را مبنای اصلی فایل اطلاعاتی خود قرار دهیم و نتیجه این همه دقت و توجه این نتیجه را حاصل کرده که، جامع ترین شماره تماس نظام مهندسی عمران کشور ، به عنوان استانداردترین بانک اطلاعات و شماره تلفن اعظای نظام مهندسی عمران ایران نیز، شناخته شود.

لیست اعضای نظام مهندسی عمران کشور ، فقط با داشتن شماره رکوردهای بالا و متعدد کیفیت پیدا نمی کند بلکه، مهمترین عامل کیفیت یک بانک اطلاعاتی مهندسین ، علاوه بر شماره تماس های بالا، صحت و درستی آن است. به همین دلیل یک بانک اطلاعات و شماره موبایل مهندسین عمران ، باید با بهره گیری از تمامی امکانات موجود تهیه شده باشد تا بتوان برای آن یک استاندارد خاص را تعریف نمود.

برای مثال : شماره موبایل اعضای نظام مهندسی عمران که در این سایت ارائه شده، در طی ارتباط منظم با تمامی مهندسین تهیه و تدوین شده و به همین دلیل، تیم تهیه و تدوین ما، در مورد اطلاعات موجود در این بانک اطلاعاتی شما اطمینان کامل خواهیم داد. همچنین این بانک اطلاعاتی به صورت دوره ای و متناوب آپدیت می شود و همین مساله عامل تاثیرگذار دیگری در استاندارد بودن این بانک اطلاعاتی است.

بی شک یک بانک اطلاعات مهندسین عمران کشور که در سال های قبل تهیه شده و هیچ آپدیتی در آن انجام نشده، به هیچ وقت اعتبار و کیفیت ندارد، زیرا در سال های اخیر تعداد زیادی از مهندسین کشور در حوزه های مدیریتی، مکان فعالیت و رسته فعالیتشان دچار تغییر و دگرگونی شده اند که این مساله کاملا طبیعی است.